Het is niet mogelijk om de IBAN van een lid te wijzigen wanneer hier een machtiging voor automatische incasso aan is gekoppeld.

Machtiging annuleren

 • Ga naar Congressus Manager

 • Zoek het lid op in je ledenadministratie

 • Annuleer de incasso-machtiging

 • Zijn er meerdere machtigingen? Annuleer dan alle incasso-machtigingen

IBAN wijzigen

 • Wijzig de IBAN van het lid

 • Bij een Nederlandse IBAN (beginnend met NL) vult Congressus automatisch de bijbehorende BIC in

 • Sla je wijzigingen op

Nieuwe machtiging

In de meeste gevallen zal het lid een nieuwe machtiging moeten tekenen voor automatische incasso. Alleen wanneer je bericht krijgt van de bank van het lid dat de IBAN is gewijzigd, kun je zonder meer een nieuwe machtiging toevoegen bij het lid. In dat geval is de machtiging namelijk meeverhuisd naar de nieuwe IBAN.

Je kunt op onderstaande manieren een nieuwe machtiging toevoegen.

Online machtiging van het lid

Afhankelijk van de instellingen van je vereniging, kan het lid zelf een nieuwe machtiging geven voor automatische incasso. Deze machtiging is vermoedelijk niet 100% rechtsgeldig.

Het lid kan alleen een online machtiging geven wanneer aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Bij 'Instellingen > SEPA incasso' is het geven van een online machtiging actief

 • De veld-instellingen (via 'Instellingen > Lidstatussen > website velden') zijn zo ingesteld dat het lid een machtiging kan geven in het profiel op de website.

Offline machtiging van het lid

Je kunt in het profiel van het lid het machtigingsformulier downloaden. Dit formulier voldoet aan de eisen van de Nederlandse Bank. Hierop staan de meeste gegevens al ingevuld.

Het lid kan dit machtigingsformulier uitprinten, invullen, ondertekenen en terugsturen aan de vereniging.

Nadat je de ondertekende machtiging hebt ontvangen, kun je de machtiging toevoegen in Congressus Manager.

Machtiging toevoegen in Congressus Manager

Je kunt direct een nieuwe machtiging toevoegen bij het lid in Congressus Manager.

 • Klik op 'Machtiging toevoegen'

 • Kies de juiste machtigingsdatum

 • Pas eventueel het machtigingskenmerk aan


Gerelateerde artikelen

Heb je het antwoord gevonden?