Lijsten in je ledenadministratie

In dit artikel leggen we uit hoe je met een lijst een specifieke set leden kunt samenstellen.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Lijsten zijn een krachtige aanvulling op de al aanwezige filters. Een lijst bevat een 1 of meerdere leden. Je kunt de leden in de lijst eenvoudig beheren, hier leden aan toevoegen of verwijderen en vervolgens acties uitvoeren op de leden in je lijst. In dit artikel leggen we uit hoe je een lijst samenstelt.

Heb je al een lijst samengesteld? Er is een apart artikel waarin we uitleggen hoe je acties uitvoert met een lijst.

OPGELET: een lijst verdwijnt automatisch na 2 uur! Wil je een lijst hergebruiken? Maak dan een nieuwe groep aan op basis van je lijst. Een groep blijft onbeperkt beschikbaar.

Filters versus lijst

Eerst even een klein stukje achtergrond over het verschil tussen een filter en een lijst.

Met een filter selecteer je leden uit je ledenadministratie op basis van criteria. Wanneer informatie in de ledenadministratie wordt gewijzigd, kan het zijn dat er leden niet meer binnen de selectie van het filter vallen of dat er juist extra leden in de selectie zijn gekomen.

Een lijst is een vaste set aan leden. De samenstelling van een lijst verandert niet wanneer je er niet zelf leden aan toevoegt of juist uit verwijdert. Dit biedt extra mogelijkheden ten opzichte van filters.

Een lijst samenstellen

Je kunt een lijst samenstellen vanuit je ledenadministratie. Wanneer je geen actieve lijst hebt, zie je enkel de knop 'Lijst maken'.

Lijst beheren

Heb je al een actieve lijst? Dan kun je de leden in je huidige selectie toevoegen aan de lijst of een nieuwe lijst maken met je huidige selectie. Ook kun je de huidige selectie verwijderen uit de lijst.

Lijst beheren en bulk-acties uitvoeren

Leden toevoegen of verwijderen vanuit het profiel

Ook direct vanuit het profiel van een lid kun je het lid toevoegen aan de lijst, danwel uit de lijst verwijderen. Deze buttons zijn enkel beschikbaar wanneer er een lijst actief is.

Voorbeelden

Voorbeeld 1 - Alle leden die zich nog niet hebben aangemeld voor een evenement

Dit voorbeeld werken we uit door eerst alle huidige leden toe te voegen aan een lijst. Daarna halen we alle deelnemers van het evenement uit de lijst, zodat je een lijst overhoud met enkel leden die zich nog niet hebben aangemeld.

 1. Maak een tijdelijk filter aan met alle huidige leden

 2. Klik op 'Lijst maken' (indien je nog geen actieve lijst hebt, anders kies je voor 'Nieuwe lijst met gefilterde leden')

 3. Maak een tijdelijk filter aan met alle deelnemers van het evenement

 4. Klik op het pijltje rechts van de lichtblauwe knop 'Lijst: <xx> leden'

 5. Kies voor 'Gefilterde leden verwijderen uit lijst'

Je hebt nu een lijst met alle huidige leden welke zich nog niet hebben aangemeld voor het evenement.

Voorbeeld 2 - Alle leden die 18 jaar of 24 jaar oud zijn

Dit voorbeeld werken we uit door beide leeftijden los via een filter te selecteren en toe te voegen aan de lijst.

 1. Maak een tijdelijk filter met alle leden met een leeftijd van 18 tot 18 jaar (vul zowel de boven- als ondergrens in)

 2. Klik op 'Lijst maken' (indien je nog geen actieve lijst hebt, anders kies je voor 'Nieuwe lijst met gefilterde leden')

 3. Maak een tijdelijk filter met alle leden met een leeftijd van 24 tot 24 jaar (vul zowel de boven- als ondergrens in)

 4. Klik op het pijltje rechts van de lichtblauwe knop 'Lijst: <xx> leden'

 5. Kies voor 'Gefilterde leden toevoegen aan lijst'

Je hebt nu een lijst met alle leden van 18 en 24 jaar oud.

Voorbeeld 3 - Alle leden die de contributie van 2018 en 2019 nog niet betaald hebben

Dit voorbeeld is wat complexer. We filteren eerst alle leden die de contributie voor 2018 en/of 2019 nog niet betaald hebben. Deze voegen we toe aan een lijst. Deze lijst ontdoen we vervolgens van alle leden die de contributie voor 2018 betaald hebben en alle leden die de contributie voor 2019 betaald hebben.

 1. Maak een tijdelijk filter. Selecteer de contributie-producten voor 2018 en 2019 en selecteer de betaalstatus 'onbetaald'.

 2. Klik op 'Lijst maken' (indien je nog geen actieve lijst hebt, anders kies je voor 'Nieuwe lijst met gefilterde leden')

 3. Maak een nieuw tijdelijk filter met de leden die de contributie 2018 betaald hebben (betaalstatus 'betaald')

 4. Klik op het pijltje rechts van de lichtblauwe knop 'Lijst: <xx> leden'

 5. Kies voor 'Gefilterde leden verwijderen uit lijst'

 6. Herhaal stappen 3 tot en met 6 voor contributie 2019

De lijst bevat nu alle leden die de contributie 2018 en contributie 2019 niet betaald hebben. Tijd voor actie ;)

Voorbeeld 4 - Leden die per 1 januari van het volgende jaar lid-af zijn

Dit voorbeeld gaat er van uit dat er bij diverse leden is ingesteld dat ze per 31 december van 2021 geen lid meer zijn.

 1. Maak een tijdelijk filter. Selecteer de lidstatus voor iedereen die lid-af is. Geef daarnaast als Referentiedatum voor lidstatus de datum '01-01-2022'. Je krijgt nu alle leden die per 1 januari van 2022 als lid-af in je administratie staan.

 2. Klik op 'Lijst maken' (indien je nog geen actieve lijst hebt, anders kies je voor 'Nieuwe lijst met gefilterde leden')

 3. Maak een nieuw tijdelijk filter. Selecteer de lidstatus voor iedereen die lid-af is. Geef daarnaast als Referentiedatum voor lidstatus '31-12-2021'. Je krijgt nu alle leden die vòòr 1 januari van 2022 als lid-af in je administratie staan.

 4. Klik op het pijltje rechts van de lichtblauwe knop 'Lijst: <xx> leden'

 5. Kies voor 'Gefilterde leden verwijderen uit lijst'

 6. Je hebt nu een lijst met alle leden die per 1-1-2022 als lid-af in je administratie staan.


Gerelateerde artikelen

Was dit een antwoord op uw vraag?